امور پیمانکاران

پیمانکاران نصب و راه اندازی و ارائه سرویسهای گارانتی در شرکت هیوا صنعت دوره های آموزشی لازم را طی کرده و در صورت گذراندن دوره آموزشی و کسب امتیاز لازم بعنوان پیمانکار رتبه اول و دوم و سوم مشغول به کار می گردند.
رتبه های مذکور با طی زمان و با گذراندن تستهای هر مرحله به رتبه بالاتر ارتقاء پیدا میکنند.