سخنی با مشتریان پروژه های بیمارستانی و داروسازی

سیستم های تهویه مطبوع در صنایع داروسازی و مراکز بیمارستانی و درمانی علاوه بر ایجاد شرایط آسایش برای افراد دارای نقش بسیار حساسی در امنیت جانی و سلامت بیماران می باشند. رعایت استاندارد های ایمنی سختگیرانه در این صنعت و امکان تقابل سیستم های تهویه سنتی با شرایط پاکیزگی و ضد عفونی که بطور مستقیم تاثیر نامطلوب روی سلامتی بیماران دارد، نیازمند توجه کافی مسئولین این مراکز می باشد.

سیستمهای تهویه مطبوع غیر استاندارد علاوه بر امکان آلایندگی محیط های بهداشتی باعث رشد انواع قارچها و ویروسها و باکتریها  از جمله Listeria, legionella , salmonella می گردد که وجود آن در بخشهای درمانی میتواند فاجعه آمیز باشد .

شرکت هیوا صنعت همگام با رشد تکنولوژی دستگاه های  مختص صنایع بیمارستانی و داروسازی در خارج از کشور امکان مشاوره ،تامین و طراحی انواع دستگاه های مناسب از جمله هواسازهای هایژنیک و نیز سیستم های رطوبت گیر صنایع داروسازی را باتوجه به رعایت کلیه استاندارد ها ی مرتبط فراهم نموده است که انجام عملیات مشاوره در خصوص انتخاب دستگاه های مناسب در محیط های مختلف صنایع مذکور بطور کاملا رایگان به مشتریان ارائه می گردد.