سخنی با مشتریان پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

سیستمهای تهویه مطبوع در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به جز ایجاد شرایط آسایش دما و رطوبت برای افراد در مناطق حاره ای کشور دارای یکی از مهمترین وظایف در امور ایمنی می باشد، که عدم توجه کافی به آن می تواند باعث خسارت جبران نا پذیر مالی و جانی گردد.

از کلیات نکات قابل توجه در وظایف سیستم های تهویه مطبوع میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • جلوگیری از ورود گازهای آلاینده و سمی به داخل ساختمان ها از طریق مدیریت دمپرهای هوای تازه دستگاه های هواساز
  • جلوگیری از سرایت آتش به سایر محیطها با مدیریت دمپرهای آتش
  • جلوگیری از توسعه حریق با قطع هواسازی دستگاه ها
  • تخلیه گاز CO2پس از اتمام عملیات اطفا حریق
  • ایجاد فشار مثبت جهت عدم ورود گازهای آلاینده به محیط و نیز ایجاد فشار منفی جهت خروج گازهای قابل انفجار اتاقهای باتری.
  • ایجاد شرایط ایمن دما و رطوبت جهت جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر مالی به تجهیزات ابزار دقیق ساختمانهای کنترل و و نیز خسارتهای ناشی از فساد شیمیایی در انبار های مواد شیمیایی.

اهمیت سیستم های تهویه مطبوع در این پروژه ها به نحوی است، که کلیه دستگاه ها، تابلو ها و تجهیزات بصورت دو مجموعه کامل(Redundant)تامین می گردند تا از ایجاد شرایط اضطراری اجتناب گردد.

مشخصات فنی دستگاه ها و سیستم های اتوماسیون در این پروژه ها بسیار خاص بوده و نادیده انگاری آنها به دلیل کاهش هزینه های اولیه و یا سپردن آن به شرکتهای بی سابقه می تواند فاجعه بار باشد.

شرکت هیوا صنعت با بیش از ۲۰ سال تجربه پرسنل خود در این صنعت مفتخر به اجرای موفق بیش از ۶۰ پروژه در صنعت مذکور می باشد.

برتری شرکت هیوا صنعت در رعایت کامل استاندارد های ساخت،خودکفایی در طراحی و ساخت و تحویل سیستم های کنترل و اتوماسیون و تامین یکپارچه کلیه دستگاه ها و سیستم های مربوطه و رفع دغدغه کار فرما در خصوص تفکیک خرید تجهیزات می باشد.

همچنین با توجه به تجارب ارزنده موجود، این شرکت آمادگی هرگونه مشاوره تخصصی رایگان در خصوص ارائه بهترین پیشنهاد فنی و مالی با رعایت کلیه نکات فنی مورد نیاز را دارا می باشد.