سخنی با مشتریان پروژه های نیروگاهی

 

طراحی، تامین و اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع پروژه های نیروگاهی نیازمند دانش و تجربه در صنعت مذکور می باشد. با توجه به نوع طراحی مورد نیاز و رعایت استاندارد های لازم استفاده از دستگاه های سنتی و معمولی در این صنعت باعث خسارت جبران نا پذیر مالی خواهد شد.

 

 

شرکت هیوا صنعت همراستا با توسعه صنایع نیروگاهی و برق کشور در سالهای اخیر بی شک موفق ترین شرکت در اجرای بیش از ۲۰ پروژه نیروگاهی در سطح کشور و حتی خارج از کشور می باشد، که با ارائه دانش نوین و با اتکا بر تجارب اندوخته خود آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره رایگان در طراحی و انتخاب بهینه دستگاه ها با رعایت  کلیه نکات فنی و استاندارد های ساخت می باشد.