پیام مدیر عامل

15 سال پیش در چنین روزی بذر امید در زمین صنعت کشورمان با مهر و محبت کاشته شد و نهال هیوا صنعت مهر پا به عرصه وجود نهاد این نهال تازه و نحیف در طوفان های سهمگین مشکلات و رکود اقتصادی ۱۰ سال اخیر و خشکسالی بی بدیل تحریمهای اقتصادی به لطف ریشه اراده و عزم استوار خود تاب آورد و با گذر مداوم از تابستان و خزان و زمستان و بهار سالهای گذار امروز بسان درختی کهنسال و آزموده جشن سر افرازی خود را با شکوه و سر بلندی برگزار می کند.

 

اجرای بیش از 100 پروژه بزرگ در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور،400 پروژه عمرانی و صنعتی و ۹۰ درصد آمار رضایتمندی مشتریان دستاورد تلاش پر افتخار تمامی همکاران شریف و ساعی هیوا صنعت در طول دهه ی گذشته می باشد.

 

امروز نگرش و تفکر نوین در تمامی عرصه های فروش مهندسی و خدمات پس از فروش ریشه  این درخت و تجارب اندوخته ما طی این سالها تنه قدرتمند هیوا صنعت شده و خاطرات تلخ و شیرینمان در کنار هم بصورت یادگاری روی تنه این درخت به زیبایی حکاکی شده است.

 

هرکدام از ما شاخه های سبز این درخت شدیم و همگی هم دل و هم آوا رشد بسوی کسب نور بیشتر در آسمان دانش و معرفت را ادامه میدهیم تا هر سال بیش از سال قبل میوه دهیم و گستره ی سایه برگهای خود را افزون کنیم.
شادی و شور و اشتیاق ما رنگ سبز برگهای این درخت وغم و یاسمان شبنمی گذرا ست.

 

تعصب و شرافت ما شریانهای این درخت است که در آن روحیه و نیروی جوانی ما جریان دارد. خارهای این درخت سد آفتهای بخل و حسادت و برای صیانت از بخشش و بلند نظری و معرفت ماست.این درخت با وجود همه ی ما معنا می پذیرد و به حیات پر افتخار خود ادامه میدهد.

 

«آری ما همگی هیوا صنعت هستیم »