مقدمه :
در واقع معیار EER (ENERGY EFFIENCY RATIO) شاخصی است برای تعیین راندمان و تخمینی برای مصرف انرژی سیستمهای تهویه مطبوع به نحوی که شما میتوانید تشخیص دهید یک سیستم تهویه مطبوع چه میزانی انرژی مصرف میکند تا اینکه بتواند به شما مقدار مشخصی سرمایش دهد.
وقتی میزان ظرفیت یک سیستم تهویه مطبوع به طور مثال چیلر تعریف می شود در حقیقت میزان بار برودتی مورد نیاز ساختمان مورد بررسی است که در ازای این خروجی میزان مصرف برق دستگاهها تعیین می شود.
نسبت خروجی سرمایش یک چیلر در یک وضعیت خاص برحسب واحد BTU ، به ورودی برق دستگاه در همان وضعیت بر حسب Watt-Hour تعریف می شود لذا نسبتی که معرف میزان راندمان دستگاه می باشد EER می باشد.
EER = output cooling energy in BTU / input electrical energy in Wh
بنابراین هرچه میزان EER بالاتر باشد دستگاه سرمایشی دارای بازدهی بیشتری خواهد بود.
معیار IPLV چیست ؟  
در واقع این معیار بیان کننده راندمان دستگاه در یک فصل کاری است :
IPLV = output cooling energy in BTU over a season / input electrical energy in Wh during the same season
به عبارتی می توان گفت این معیار دقیق تری است که بیان کننده رفتار یک سیستم در دمای مختلف در یک فصل کارکرد خود می باشد.
و میزان EER  و یا  COP  (CO-EFFITIENT OF PERFORMANCE)در شرایط مختلف مطابق با استاندارد AHRI آمریکا که در حقیقت معتبرترین استاندارد روز دنیاست محاسبه گردیده و با توجه به مقادیر بدست آمده نسبت به دماهای مختلف و ظرفیت های مختلف دستگاه تهویه مطبوع میزان IPLV قابل حصول خواهد بود از این حیث هر خریدار یا مشتری میتواند با مقایسه مقادیر ارائه شده از سوی شرکت های تامین کننده سیستم تهویه مطبوع، میتواند در جهت تایید و انتخاب برند مناسب اقدام نماید.
در اینجا نمونه ای مربوط به یک چیلر هواخنک برند SKM قابل مشاهده خواهد بود :

IPLV Calculation based on Standard AHRI 550/590(I-P)
IPLV Btu/W.h 95 80 65 55 Condenser Entering Air Dry Bulb,°F
100% 75% 50% 25% %load
14.74 11.57 14.12 15.23 15.31 EER, Btu/W.h

همانطوری که در جدول فوق هم قابل مشاهده است ما میدانیم که هرگاه اختلاف دمای بین محیط خارج و داخل کم می شود راندمان سیستم بالا می رود.
این معیار در سیستم استاندارد Eurovent با نماد ESEER سنجیده و محاسبه می گردد که در اصل تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و هر دو تنها معیاری برای تخمین راندمان یک سیستم تهویه مطبوع هستند لذا گاهی خریداران این نوع تجهیزات با توجه به شنیده های مختلف و تبلیغات نادرست شرکت های واردکننده این نوع تجهیزات، تحت تاثیر قرار گرفته و کمی حساسیت آنها بالا می رود در حالی که این موضوع چندان حائز اهمیت نبوده و کافی است معیار سنجش تعیین شود به طور مثال تمام دستگاههای تهویه مطبوع مد نظر یا با معیار IPLV و یا با معیار ESEER سنجیده شده و در تراز مقایسه قرار گیرد.
معیار دیگری نیز با عنوان SEER وجود دارد که آن هم معیاری برای سنجش عملکرد یک سیستم تهویه مطبوع می باشد و مطابق با پایام نامه ارائه شده از سوی یکی از دانشجویان به طریق ذیل ارائه شده که چندان دور از حقیقت نیست .
به طور مثال اگر مقدار EER برای یک برند خاص در دمای محیط F°82 ( معادل C°28 ) و دمای داخلی F°80 ( معادل C°27 )، 12 محاسبه گردد :
 
همانطور که ملاحظه می کنید مقدار SEER به میزان 20 درصد بیشتر از EER می باشد
و مطابق استاندارد آمریکا حداقل مقادیر SEER ذکر گردیده است :

AFTER JANUARY 2006 1994 TO 2006 SYSTEM TYPE
13 10 SPLIT SYSTEM
13 9.70 PACKAGED SYSTEM

MINIMUM SEER STANDARD FOR NEW RESIDENTIAL INSTALLATION IN THE USA *
 
 
 
بنابراین دستگاه تهویه مطبوع موضوع بحث مورد تایید سازمان استاندارد آمریکا بوده و از اینجا به بعد تنها باید با برندهای مشابه مقایسه شود تا برتری خود را نسبت به سایرین اثبات کند .
در تمامی این معیارها آن چیزی که در استانداردها ذکر گردیده است تنها الزامات بوده و بیانگر حداقلی های لازم است ولی رقابت از اینجا به بعد بر اساس میزان انحراف از این مقادیر به سمت بالا می باشد که برتری برندهای مختلف را در موضوع راندمان دستگاه نشان می دهد.
معیارهای زیادی در این بین وجود دارند که میتوانند مورد بررسی قرار گیرند از جمله : ESEER ، EER ، SEER ، IEER ، IPLV و EER و COP  که همگی معیار سنجش میتوانند باشند اما با مفاهیم متفاوت که از این بین تنها EER و COP مفهوم راندمان در حالت تمام بار را دارند و الباقی معیار اندازه گیری راندمان یک دستگاه تهویه مطبوع در حالت نیمه بار یا بارهای جزیی هستند که با روابطی نزدیک بهم قابل حصول می باشند.
جمع بندی :
راندمان سیستم تهویه مطبوع با تغییر شرایط ، تغییر خواهد کرد بنابراین میزان COP و EER در یک سیستم تهویه مطبوع در حالت استاندارد و مطابق با استانداردهای روز نظیر AHRI550/590  و AHRI551/591 یک مقدار تعریف شده و در نتیجه تست دستگاه تهویه مطبوع و در قالب شرایط تعریف شده استاندارد قابل حصول می باشد اما در صورتی که شرایط اقلیم تغییر کند راندمان سیستم نیز دستخوش تغییر خواهد شد و بنابراین اعداد متفاوتی در نتیجه این تغییرات قابل حصول است.
به طور مثال در صورتی که دستگاهی در شرایط استاندارد (دمای 35 درجه سانتی گراد محیط و ارتفاع صفر از سطح دریا یعنی همسطح دریا ) دارای EER معادل 10.7 باشد در صورتی که شرایط محیط به دمای 40 درجه سانتی گراد و ارتفاع 4000 فوت از سطح دریا تغییر کند میزان آن به 8.83 تقلیل خواهد یافت و این یعنی راندمان سیستم در این حالت با افزایش دما و ارتفاع از سطح دریا تغییر کرده است.
این در حالی است که این تغییر در بارهای جزیی اعمال نگردیده و بارهای جزیی از قبل تعریف شده است و به صورت ذیل قابل دستیابی  می باشد:

IPLV Calculation based on Standard AHRI 550/590(I-P)
IPLV Btu/W.h 95 80 65 55 Condenser Entering Air Dry Bulb,°F
100% 75% 50% 25% %load
14.67 10.7 13.04 15.73 16.76 EER, Btu/W.h

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *