پکیج های مخابراتی

پکیج مخابراتی سیستم DX سری ED-USVF

مختص کنترل مدار بسته نظیر مراکز مخابراتی به صورت یکپارچه و یا باکندانسور مجزا

 • ظرفیت سرمایشی از ۵ تا ۱۵۴ کیلووات
 • مجهز به کمپرسور اسکرال (یک / دو مدار تبرید) و فن Backward
 • گاز مبرد R410 A
 • دارای قابلیت Free Cooling

پکیج مخابراتی سیستم DX سری ED.E

مختص اتاق‌های رک و دیتاسنترها با کندانسینگ یونیت مجزا

 • ظرفیت سرمایشی از ۶ تا ۱۳۵ کیلووات
 • مجهز به کمپرسور اسکرال (یک / دو مدار تبرید) و فن Backward
 • گاز مبرد R410 A

پکیج مخابراتی سیستم DX سری ED.H

مختص اتاق‌های رک و دیتاسنترها با کندانسور‌های آب خنک

 • ظرفیت سرمایشی از ۷ تا ۱۵۱ کیلو‌‌وات
 • مجهز به کمپرسور اسکرال (یک / دو مدار تبرید) و فن Backward
 • گاز مبرد R410 A

پکیج مخابراتی سیستم DX سری ED.H…F

مختص اتاق‌های رک و دیتاسنترها با کندانسور‌های آب خنک

 • ظرفیت سرمایشی از ۲۲ تا ۱۰۳ کیلووات
 • مجهز به کمپرسور اسکرال (یک / دو مدار تبرید) و فن Backward
 • گاز مبرد R410 A
 • دارای قابلیت Free Cooling

پکیج مخابراتی سیستم DX سری ED.X و ED.X…F

مختص اناق‌های رک و دیتا سنتر‌ها با کندانسور‌های مجزا

 • ظرفیت سرمایشی از ۷ تا ۱۳۸ کیلووات و ۲۱ تا ۹۳ کیلوات
 • مجهز به کمپرسور اسکرال (یک / دو مدار تبرید) و فن Backward
 • گاز مبرد R410 A
 • مدل ED.x…F دارای قابلیت free cooling

پکیج مخابراتی سیستم DX سری UW

مختص اتاق‌های رک و دیتاسنترها دارای کویل سرمایشی آبی

 • ظرفیت سرمایشی از ۵ تا ۱۵۴ کیلووات
 • مجهز به کمپرسور اسکرال (یک / دو مدار تبرید) و فن Backward
 • گاز مبرد R410 A