آلاینده های موجود در هوا همواره به عنوان یکی از معضلات اساسی در زندگی روزمره و صنایع مختلف به شمار می روند که استفاده از انواع فیلترها تنها راهکار اصلی جهت مواجهه با این موضوع می باشد.

طیف وسیع تولیدات شرکت جهت مقابله با این مشکل چه در زندگی روزمره و چه در محیطهای صنعتی و بهداشتی بر اساس آخرین استانداردها طراحی و تولید شده اند.

فیلترهای HVAC

 

مناسب جهت سیستم های تهویه مطبوع صنعتی و تجاری در انواع مختلف از قبیل:

  • فیلترهای پانلی (Panel Filters)
  • فیلترهای کیسه ای (Bag Filters)
  • فیلترهای متراکم (Compact Filters)
  • فیلترهای رولی (Pads & Rolls Filters)

فیلترهای شیمیایی Chemical Filters

 

منـاسب برای صنایـع نفـت و گاز و پتـروشیمی جهت جلوگیـری از نفـوذ گازهای سمی از جمله SO , NO , H S به فضاهای داخلی

فیلترهای ULPA & HEPA

 

جهت استفاده در محیط های تمیز در مقابل نفوذ و رشد انواع باکتریها

فیلترهای صنعتی و توربین های گازی Gas Turbine Filters

 

جهت استفاده در سیستم هوای ورودی توربین ها وکمپرسورهای گازی ، با افزایش راندمان عملکرد سیستم و حفاظت از قطعات داخلی تجهیزات

 

  • کاهش مصرف سوخت نیروگاهها به میزان %۳
  • کاهش رسوبات پره های توربین از %۹ به %۱
  • افزایش زمان سرویس و نگهداری تا ۳۰ ماه