پروژه های انجام شده

گروه کارخانجات صنعتی زامیاد

پروژه های انجام شده

مجتمع تجاری خلیج فارس شیراز

پروژه های انجام شده

مجتمع مسکونی کوهسنگی مشهد

پروژه های انجام شده

موسسه سرم سازی رازی

پروژه های انجام شده

میدان گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی

پروژه های انجام شده

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

پروژه های انجام شده

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

پروژه های انجام شده

نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو

پروژه های انجام شده

نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

پروژه های انجام شده

نیروگاه گازی DIBIS عراق