پکیج مخابراتی سیستم DX سری UW

متخصص اتاق‌های رک و دیتاسنترها دارای کویل سرمایشی آبی

  • ظرفیت سرمایشی از 5 تا 154 کیلووات
  • مجهز به کمپرسوور اسکرال (یک / دو مدار تبرید) و فن Backward
  • گاز مبرد R410 A