فرم استخدام

شرکت هیوا صنعت جهت تامین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبین استخدام طی مصاحبه و گزینش جهت استخدام دعوت به همکاری می نماید.
شما می توانید در صورت تمایل به همکاری با ما نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید.

بدیهی است اولویت استخدام در زمان نیاز به تخصص شما بر اساس اولویت ارسال این اطلاعات می باشد.
همچنین به استحضار میرساند کلیه اطلاعات تکمیل شده به صورت محرمانه در بانک اطلاعاتی شرکت هیوا صنعت نگهداری خواهد شد.