پکیج مخابراتی سیستم DX سری ED.X و ED.X…F

مختص اناق‌های رک و دیتا سنتر‌ها با کندانسور‌های مجزا

  • ظرفیت سرمایشی از 7 تا 138 کیلووات و 21 تا 93 کیلوات
  • مجهز به کمپرسور اسکرال (یک / دو مدار تبرید) و فن Backward
  • گاز مبرد R410 A
  • مدل ED.x…F دارای قابلیت free cooling