اگزاست فن محوری دیواری سری Plate-S & Plate-M

  • پروانه ساخته شده از یک هاب محکم ازجنس آلیاژ آلومینیوم ریخته گری شده و تیغه های تولید شده متناسب باکاربردهای صنعتی
  • حجم هوادهی بالا در افت فشارهای پایین
  • موتور ساخته شده بر اساس استاندارد (IEC / EEC (UNEL-MEC
  • سطح صدایی پایین
  • بدون نیاز به کانال هدایت هوا