اگزاست فن محوری سقفی سری Roof-AM & Roof-AVE

  • مجهز به پروانه بکوارد در سری AM آکسیال در سریAVE
  • سطح صدای پایین
  • نصب آسان روی انواع سازه های عمرانی
  • گارد محافظ ساخته شده از میله های فلزی و مقاوم در برابر اثرات جوی
  • الکتروموتور ساخته شده براساس استاندارهای بین المللی