دریچه های ضد انفجار Blast Valve

  • قابلیت تحمل موج انفجار ۲ مگا پاسکال برای مدت طولانی و ۱۰ مگا پاسکال برای مدت کوتاه
  • فریم از جنس گالوانیزه یا Stainless Steel
  • ماژولها از جنس آلیاژ آلومینیوم ریختگری شده