دمپرهای ضد انفجار Blast Damper

  • قابلیت تحمل موج انفجار تا فشار معادل ۱ بار گیج
  • بدنه و پره ها از جنس استیل
  • مناسب جهت نصب در کانال
  • مطابق با استاندارد a04 ATEX9322 for ATEX Group II Category 2 G/D