رطوبت گیر سری DFRC (مدل DFRC-0175)

  • ظرفیت هوادهی (m3/hr 1200˜ ۱۵۰۰۰)
  • میزان رطوبت گیری (Kg/hr 9.1˜ ۱۰۶٫۲)
  • جهت نصب در فضاهای خارجی (Out door)