سیستم های VRF

  • کمپرسورهای Semi Hermetic Scroll اینورتر
  • مبرد R-410a
  • ظرفیت سرمایشی از ۱۰KW تا ۲۴۶KW سرمایشی در یک سری