فیلترهای HEPA & ULPA

  • مناسب جهت سیستم های تهویه بیمارستانی، اتاقهای تمیز، صنایع داروسازی و غذایی جهت جلوگیری از نفوذ هرگونه آلاینده محیطی و انواع قاچها و باکتریهای مضر تا سطح فیلتراسیون ۹۹٫۹۹۵% MPPS بر اساس استاندارد EN1822