پکیج هوایی سری PACL (مدل ۵۲۱۸۰)

  • کمپرسورهای Hermetic Scroll
  • مبرد R22
  • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۴ تا ۲۸ تن تبرید
  • ظرفیت هوادهی CFM 10500 ~ ۱۶۷۰