یونیت هیترهای الکتریکی

  • در انواع استاندارد و ضد انفجار
  • مجهز به المنت های فین دار
  • مجهز به فن آکسیال
  • مجهز به دمپر وزنی